Villkor

Allmänna villkor för försäljning mot konsument

Kontaktuppgifter till Dr performance AB

E-post: info@drperformance.se

Adress: Dr performance AB mjölnaregatan 4, 461 32 Trollhättan. 

Telefon: 010 214 62 30

Organisationsnummer: 559249-5120

Moms-registreringsnummer: VAT SE 559249512001

Allmänt

Dessa allmänna villkor (nedan kallat Villkoren) gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom av Dr performance AB (nedan kallad Säljaren) och konsument (nedan kallad Kunden) via Säljarens hemsida (nedan kallad Webbplatsen), telefon, e-post eller annan väg. Vid köp ingås avtal mellan Kunden och Säljaren.

 

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren tillåter inte, i enlighet med svensk lag, att kreditköp görs av personer under 18 år. Minderåriga kan, med tillstånd av målsman, ingå avtal med Säljaren.

Produktinformation

Säljaren reserverar sig för eventuella fel i texter och bilder på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktigt publicerade priser. Kunden har alltid rätt att reklamera varan om fel föreligger.

Kunduppgifter

Vid registrering av användarkonto eller genomförande av köp på Webbplatsen kommer Kunden ombedes att uppge vissa personuppgifter. Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter är fullständiga samt korrekta och ansvarar för eventuellt felaktigt uppgifter. Kundens personuppgifter kommer att behandlas enligt Säljarens integritetspolicy.

 

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att dessa uppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kunden ska omgående anmäla till Säljaren om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord.

 

Om Säljaren misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Säljaren rätt att stänga av Kunden. Säljaren har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Priser

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och visas inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Beställning

För att genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt att denne tagit del av all förenlig informationen och samtycker till användningen av personuppgifter och cookies i enlighet med Säljarens integritetspolicy.

 

Avtal om köp ingås i samband med att Säljaren bekräftar Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse via e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst.

 

Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Säljaren att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Säljaren fortsätter med beställningen.

Betalning

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vi fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Kunden kommer i sådant fall upplysas om detta. Säljaren förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

 

Vid betalningsdröjsmål utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Säljaren innehar SSL-certifikat och hela Webbplatsen använder sig av SSL vilket gör att all trafik blir krypterad mellan Kunden och Webbplatsen.

Leverans

Säljaren levererar endast inom Sverige. Leverans sker som standard i samarbete med speditören DHL. I enskilda fall och vid större leveranser har Säljaren rätt att göra undantag från detta. 

 Lagervaror skickas normalt inom den tidsperiod som anges på respektive produktsida på Webbplatsen dock senast inom 5 arbetsdagar efter order. Den slutliga och totala leveranstiden styrs av den produkten med längst leveranstid som ingår i köpet samt distributörens leveranstid. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan innan leverans till Kunden sker. Tillfälligt slutsålda varor restnoteras och skickas snarast vid hemkomst. Säljaren står för fraktkostnaden vid restorder. Restorder med ett värde understigande 500 kr makuleras och måste beställas om.

 

Om Säljaren inte kan leverera inom avtalad tid informeras Kunden utan dröjsmål om anledningen till förseningen och om en ny leveranstidpunkt. Om inte Säljaren kan åtgärda felet inom skälig tid har Kunden rätt att häva köpet, vilket också gäller vid specialbeställningar.

 

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

 

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och försändelse-ID. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon eller SMS.

 

För paket som Kunden inte hämtar ut eller tar emot har Säljaren rätt att debitera 150 kr för returfrakt.

Transportskada

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador inom två (2) månader. Detta ska göras till Säljarens kundtjänst 010 214 63 30 eller info@drperformance.se så att Säljaren har möjlighet att anmäla skadan till fraktbolaget. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick så fort som möjligt för att kunna upptäcka både synliga och dolda transportskador.

 

Om det är en synlig transportskada anmäls detta enklast direkt till chauffören vid mottagandet. Be chauffören göra en notering på din kopia av fraktsedeln.

 

I händelse av transportskada får varan inte användas av Kunden och Kunden måste också behålla varans emballage för eventuell retur och besiktning vid handläggning av skadeärendet.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt vid köp av varor på Webbplatsen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Säljaren detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan.